Friday, 31 January 2014

SE: Åka skidor med barn i Arosa (Graubünden, Schweiz)


Vår familjs allra första resa för att åka skidor i Schweiz ägde rum under barnens jullov och gick till Arosa (Kanton: Graubünden). Den gången tog bilfärden dubbelt så lång tid som nu senast (alltså vår dagstur till Klewenalp).

På motorvägen mellan Zürich och Chur var körförhållandena perfekta, men därefter måste man ta en ganska lång och slingrig väg upp i Alperna. Vi var glada för att ha bokat vårt hotell i Langwies för därigenom slapp vi den sista biten, där kurvorna är skarpare och risken för snö på körbanan dessutom är högre. Mellan hotellet och backarna åkte vi istället tåg, vilket naturligtvis innebar en del väntetid. I gengäld fick vi en av de upplevelser som vi utlänningar älskar att göra här i Schweiz: att med skidkläder och pjäxor på sitta i en vagnarna och se hur de slingrar sig fram mellan berg och snöklädda träd.

Arosa-Lenzerheide som liftsystemet heter är stort och har många kabinliftar. Eftersom vi åkte med barnen provade vi bara ett begränsat antal blå och röda backar, men hade det inte varit för avståndet hade jag gärna kommit tillbaka ofta.

- - -
English version 
Deutsche Version

SE: Boktips - "Isländsk Roulette" av Óskar Hrafn Thorvaldsson

Den andra deckaren som jag just har läst på tyska är Isländisch Roulette (”Isländsk Roulette”) av Óskar Hrafn Thorvaldsson. Helt rätt, den är en översättning från ett isländskt original, men som svensk kunde jag inte låta den boken stå kvar i bibiliotekshyllan. Dels var den ju så liten – perfekt att klämma ner i en datorväska – och dels ville jag få en känsla av om det verkligen finns en ”nordisk kriminallitteratur”.

Historien tar sin början under 2010, mitt under den isländska finanskrisen, då en av landets mest kända företagare och miljonärer blir mördad och får sina fingrar avskurna. Därefter följer parallella berättelser – i nutid får vi följa polisens utredningsarbete och i dåtid får vi reda på hur mordoffret hade byggt upp sin rikedom.

Jag tyckte att den här boken var ytterst lättläst, med en tämligen intressant intrig. Vad jag framför allt saknade var en inblick i typiskt isländska samtidsfrågor och hur ett kändismord påverkar ett så litet land som Island är. En poliskårs ofta infekterade (men samtidigt, som här, ibland närmast symbiotiska) relation till massmedia skildras däremot ingående, men ärligt talat, finns det någon modern deckarförfattare som inte tar upp det temat? 

- - -
Isländisch Roulette av Óskar Hrafn Thorvaldsson kan lånas på Pestalozzi-bibilioteken i Zürich.

- - -
English version 
Deutsche Version (kommt bald)

SE: Tyskt boktips - ”Blinda Fåglar” av Ursula Poznanski

På sistone har jag börjat att läsa deckare på tyska. Spänning som gör att man inte tröttnar. Icke-krävande berättelser som gör att man kan utnyttja också korta stunder på Zürichs spårvagnar och lokaltåg. Och ett språk som inte kräver att man sitter med en ordbok i andra handen... ;)

Den första boken som jag har läst på det här sättet är Blinde Vögel (”Blinda fåglar”) av Ursula Poznanski. Här får vi följa hur Beatrice Kaspary vid Salzburg-polisen utreder en serie synnerligt brutala mord, där det enda som verkar förena offren är att de tillhör en facebook-grupp med inriktning på poesi.

Jag tyckte att den här deckaren var lättläst och eftersom den hade en väl genomänkt handling, rekommenderar jag den för alla som övar sin tyska. Själv hade jag hoppats att under läsningen också få en bild av Österrike idag, men mer är geografiska referenser i Salzburg fick jag inte med mig. Vad som i stället finns kvar i minnet är bilder av ett krig, vars vidrigheter författarinnan verkligen lyckades påminna mig om.

- - -
Blinde Vögel av Ursula Poznanski kan lånas på Pestalozzi-bibilioteken i Zürich.

- - -
English version 
Deutsche Version (kommt bald)

Tuesday, 28 January 2014

EN: Skiing with Children in Klewenalp (Nidwalden)


We have done it! Finally we have left our apartment on a Sunday morning, driven up to the Alps, skied the whole day and then come home in the same evening. As if this were the most natural thing in the world! And perhaps it is for native Swiss, but certainly not for my wife and me, who have grown up on the west coast of Sweden.

We went to Klewenalp (1600 meters; Canton: Nidwalden) - perfect for families with children, since the blue slopes dominate this small system. There was plenty of snow - albeit not new snow - so we were surprised that the lifts and slopes still were so empty. Is it perhaps not typically Swiss to go skiing any longer? ;)

The main advantage with Klewenalp is that it is so extremely easy to get there and back again. At 4:00 p.m. we entered the gondola which took us down to our car, parked (for free!) in Beckenried. At 5:05 p.m. we drove into our garage, back home in Zurich.


- - -
Deutsche Version 
Svensk version

SE: Skidåkning med barnen på Klewenalp (Nidwalden)


Så har vi då äntligen gjort det! Vi har lämnat lägenheten en söndagsmorgon, tagit oss upp i Alperna för att åka skidor hela dagen och sedan kommit hem samma kväll. Som om det vore det naturligaste i världen. Och det är det kanske för infödda schweizare, men absolut inte för min fru och mig, som båda vuxit upp på västkusten i Sverige.

Vi åkte till Klewenalp (1600m; Kanton: Nidwalden) – ett litet system som är perfekt för barnfamiljer, eftersom de blå backarna dominerar. Det fanns rikligt med snö – om än ej nysnö – så vi förvånades över att liftarna och pisterna fortfarande var så tomma. Är det kanske inte typiskt schweiziskt att åka skidor längre? ;)

Den största fördelen med Klewenalp är att det är så extremt smidigt att ta sig dit och därifrån. Klockan 16:00 på eftermiddagen steg vi in i gondolen som tog oss ner till bilen, parkerad (gratis!) i Beckenried. Klockan 17:05 rullade vi in i garaget hemma i Zürich.


- - -
English version
Deutsche Version

Tuesday, 21 January 2014

EN: Discover, settle in and integrate into Switzerland


My blogging has always been based on the idea of helping others to discover, settle down and integrate into the places where I live - that was the case with my project Wirdheim in Vilanova (2007-2013), but also the main reason for starting this blog.

And so it shall continue, albeit in a new way. Since January, I have started to work and that gives me, on the one hand, less time to write, but on the other exactly the intense and natural contact with the German language which I have so actively been looking for.

My future posts will be much shorter, but can hopefully still serve as an inspiration for those of you who want to discover the city of Zurich, the country of Switzerland and learn German as well as Swiss German. This journey has only just begun!

- - -
Deutsche Version (kommt bald) 
Svensk version

SE: Upptäcka, bosätta sig i och integreras i Schweiz


Mitt bloggande har alltid byggt på en idé om att hjälpa andra att upptäcka, finna sig till rätta och integreras på de platser där jag bor – så var fallet med mitt projekt Wirdheim in Vilanova (2007-2013) och så var tanken också bakom denna blogg.

Och så ska det fortsätta, om än på ett nytt sätt. Sedan årsskiftet har jag börjat att arbeta och det ger mig å ena sidan mindre tid för att skriva men samtidigt, å den andra, precis den intensiva och naturliga kontakt med det tyska språket som jag så aktivt har sökt.

Posterna framöver kommer att bli mycket kortare, men kan förhoppningsvis trots det fungera som inspiration för dem som vill upptäcka staden Zürich och landet Schweiz samt lära sig såväl högtyska som schweizertyska. Den här resan har bara börjat!

- - -
English version 
Deutsche Version (kommt bald)