Tuesday, 25 November 2014

EN: Annual Christmas Bazaar by the Swedish Church of Zurich (Switzerland)That the seasonal illuminations over Zurich's central shopping area was lit last Thursday, for the first time this year, felt completely right. By contrast, that the Swedish Church (SKUT) organized its Christmas Bazaar already last Saturday, was something which I actually experienced as slightly stressful. Okay, I know that December is a busy month because of all Christmas parties – also my own calendar is extremely full - but still...

Last year, I helped out with the preparations and committed to doing so again this year. Unfortunately, I could not live up to this promise, because on Friday evening we also had an event with the expat network InterNations, where I currently hold the position as one of the Ambassadors. Next year, however, I certainly intend to come back again - I really like the Christmas Bazaar as an annual, natural meeting place for us "Züri-Swedes" and thus want to support our community in maintaining this tradition.

Like last year, we were offered a great ambience, not the least thanks to the Nordic choir Nota Bene - where my wife is an active member - which performed Christmas carols on two occasions. After that we had a foretaste of our typical Swedish Christmas dishes: for my part sandwiches with meatballs and beetroot salad and egg-anchovy salad (gubbröra).

Having said that, our children were responsible for our biggest moment from a family point of view: due to the rehearsal of a Lucia-procession, they had to visit the bazaar venue twice during the same day and in between they went home by themselves, although that meant that they had to change trams on the way. This they had never done before without an accompanying adult.


Find here more videos of this year´s Christmas carols by Nota Bene: Jul, jul and We wish you.

- - -
Deutsche Version ...kommt auch, aber zuerst später...
Svensk version

Monday, 24 November 2014

SE: Nu är det jul igen på Svenska kyrkan i Zürich (Schweiz)Att julbelysningen över Zürichs centralt belägna affärsgator tändes förra torsdagen, för första gången i år, kändes helt rätt. Att däremot den Svenska kyrkans (SKUT) julbasar ägde rum redan nu i lördags upplevde jag faktiskt som smått stressande. Okej, jag vet att december är en hektisk månad på grund av alla julfester - också min egen kalender är extremt full – men ändå...

I fjol hjälpte jag till med förberedelserna och lovade att göra så även i år. Tyvärr kunde jag inte leva upp till det åtagandet, för på fredagskvällen hade vi ett evenemang med expat-nätverket InterNations, där jag för närvarande innehar en post som Ambassador. Nästa år tänker jag dock att komma tillbaka – jag gillar ju julbasaren som årlig, naturlig mötesplats för oss "Züri-svenskar" så då gäller det att bidra till att bevara traditionen.

Även i år erbjöds vi en härlig stämning, inte minst tack vare den Nordiska kören Nota Bene - där min fru medverkar - som framförde julsånger vid två tillfällen. Därefter till lunch blev det en försmak på julbord: för min del smörgåsar med köttbullar och rödbetssallad samt gubbröra.

Dagens största ögonblick stod dock våra barn för: på grund av en luciatågsrepetition var de tvungna att besöka basarlokalen två gånger under samma dag, men däremellan åkte de hem själva, trots att de var tvugna att byta spårvagn på vägen. De har de aldrig tidigare gjort utan någon vuxens sällskap.


Här hittar ni fler videos av Nota Benes julsånger: Jul, jul respektive We wish you.

- - -
English version - coming tomorrow
Deutsche Version ...kommt auch, aber zuerst später...

Thursday, 20 November 2014

EN: Family weekend in Copenhagen (Denmark) with castles, Tivoli and Strøget


For our sons, who have lived their entire lives outside of Sweden, Copenhagen is a reference point; we always pass by the airport of Kastrup whenever we fly "home" to our relatives, that is, several times each year. But we tend to jump on the first possible train over the Öresund Bridge, so so far, they had never visited the city centre. Something I used to consider quite sad. For me personally, Copenhagen still today has a strong symbolic value. It is so close the south of Sweden, where I grew up, yet more exciting and at the same time more relaxed.

Anyway, in October this year, we finally got a reason to make the capital of Denmark a destination to itself, as we had decided to surprise my mother on her birthday. For our children it might well be that the top experience of the trip was staying at a hotel along with their younger cousins, but we managed to drag them with us to a number of landmarks: the castles of Christiansborg (where the Parliament - Folketinget – holds its meetings) and Amalienborg (the royal family's residence), the sculpture of The Little Mermaid, Nyhavn and, of course, Stroget.

A visit to Tivoli was alos on the program and here the children were especially impressed, since we happened to go catch the Halloween celebrations. For my wife and me, on the other hand, coming back to the restaurant Sommersko was one of the highlights of this weekend. It brought back memories of our student years in Lund although I frankly considered the venue better now than what I remember from that time.

- - -
"I like going to restaurants with my cousins," our eight-year-old said when we came home. "Since then you have someone to talk to and play with?", my wife guessed. "No, because then we go to restaurants with normal food, not Thai and such things", was his answer.


 http://instagram.com/p/uoiQzox7Td/- - -
Deutsche Version (kommt mit der Zeit)
Svensk version

Wednesday, 19 November 2014

SE: Familjehelg i Köpenhamn (Danmark) med slott, Tivoli och Strøget


För våra söner, som har levt hela sina liv utanför Sveriges gränser, är Köpenhamn en fast punkt; flygplatsen Kastrup passerar vi ju alltid när vi flyger ”hem” till släkten, dvs flera gånger varje år. Men i vanliga fall hoppar vi på första bästa tåg över Öresundsbron, så hittills hade de aldrig besökt stadskärnan. Och det var ju lite trist. För mig personligen har Köpenhamn än idag ett starkt symbolvärde. Det ligger ju så nära det Sydsverige, där jag har vuxit upp, men är ändå samtidigt mer spännande och gemytligare.

Hur som helst, i oktober i år fick vi äntligen anledning att göra Danmarks huvudstad till ett resmål i sig själv, när vi skulle överraska min mamma på hennes födelsedag. Det kan hända att den största behållningen för barnen var att bo på hotell tillsammans med sina kusiner, men vi lyckades släpa med dem till en rad sevärdheter: slotten Christiansborg (där Folketinget håller till) och Amalienborg (kungafamiljens residens), skulpturen Den lille havfrue, Nyhavn och så naturligtvis Strøget.

Ett besök på Tivoli fick vi också till och barnen gillade verkligen att man vi lyckades pricka in Halloween-firandet. För min fru och mig, å andra sidan, var restaurangen Sommersko helgens käraste återseende. Här väcktes minnen från våra studentår i Lund och ändå tycker jag, ärligt talat, att stället är bättre nu än vad jag minns från den tiden.

- - -
”Jag gillar att gå på restaurang med mina kusiner”, sade vår åttaåring när vi kom hem. ”Eftersom du då har någon att prata och leka med?”, gissade min fru. ”Nej, för att vi då går till restauranger med normal mat, inte thailändskt och sådant”, blev svaret.


 http://instagram.com/p/uoiQzox7Td/
- - -
Deutsche Version (kommt mit der Zeit)

Saturday, 8 November 2014

EN: Prague (Czech Republic) with Family, Friends and Slavic History by Alfons Mucha


After a somewhat hysterical beginning of our children’s autumn holiday - with day trips to Salzburg, Vienna, Znojmo and Telč plus Brno - arriving to Prague meant that our journey had entered into a second, calmer phase. To mark this, we first of all treated ourselves to a day of fun and relaxation in the water slide paradise Aqua Palace.

In Prague nowadays not only I but also my family feels at home. This time we went for long walks over the Hradčany castle area and through the Old Town (Staré Město), but did not stress ourselves to visit any of the typical sights. Honestly, the Charles Bridge was almost scarily full of tourists, although we made this trip in the month of October.

Instead we took the time to explore some of the outer parts of the historic centre. At Holešovice we saw the permanent exhibition of artist Aflons Mucha's interpretation of the Slavic people’s history, Slovanská Epopej. At Žižkov we went up in the TV tower, now humorously decorated with giant babies. In the upper, villa lined streets of Břevnov, finally, we were invited to a dinner by a former roommate from the time when I lived at the student dormitory Kajetánka (1991-92 – yes, that is quite a while ago).

And, of course, we met up with my relatives for beers, Czech food and some bowling at the restaurant Anděl - a relatively new but highly appreciated “family tradition”. .
Our latest trip to the Czech Republic took place less than half a year ago.

- - -
Svensk version

SE: Prag (Tjeckien) med släkt, vänner och slavisk historia genom Alfons Mucha


Efter en smått hysterisk början på barnens höstlov - med dagsturer i Salzburg, Wien, Znojmo och Telč samt Brno - betydde ankomsten till Prag att resan gick över i en andra, lugnare fas. För att markera detta unnade vi oss först av allt en dag av lek och avslappning bland vattenrutschkanorna på Aqua Palace.

I Prag känner numera inte bara jag själv utan också min familj sig hemma. Denna gång gick vi långpromenader över borgområdet Hradčany och genom gamla stan (Staré Město), men vi kände inte något behov att söka oss till de typiska sevärdheterna. Karlsbron t.ex. var ärligt talat nästan skrämmande full av turister, trots att denna resa var i oktober månad.

I stället tog vi oss ut till de yttre av de historiska stadsdelarna. I Holešovice såg vi den permanenta utställningen av konstnären Aflons Muchas tolkning av de slaviska folkens historia, Slovanská Epopej. I Žižkov åkte vi upp i TV-tornet, numera humoristiskt dekorerat med jättebebisar. I de högre belägna villakvarteren i Břevnov, slutligen, blev vi bjudna på middag av en f.d. rumskompis från åren när jag bodde på studenthemmet Kajetánka (1991-92; ja, det var ett tag sedan!).

Och så mötte vi så klart mina släktingar med öl, tjeckisk mat och bowling på restaurangen Anděl – en relativt ny men högt uppskattad ”familjetradition”.

Vår senaste resa till Tjeckien ägde rum för mindre än sex månader sedan.

- - -
English version

Sunday, 2 November 2014

EN: Among Skulls and Mummies in the Underground Tunnels of Brno (Moravia, Czech Republic)


Alreay when I planned our day trip to Brno - the capital of Moravia (Czech Republic) - I realized that it could be quite exciting for our children. However, reality exceeded my high expectations.

This city’s system of underground tunnels – to which you enter from the square Zelný trh - is truly magnificent. Like in Znojmo this space was originally built as storerooms but currently houses presentations of alchemy, wine making, historic light sources plus medieval justice and punishment.

A separate part of the underworld can be found in Kostnice u Svatého Jakuba, inaugurated in 2012. With the bones of up to 50.000 people - dead in late medieval plagues or the Thirty Year’s War, this is the second largest charnel house (ossuary) in Europe.

The almost artistic presentation of old bones in the charnel house stand in sharp contrast to the mummies in the Capuchin Crypt of the town. Here, the bodies of monks and noblemen have been mummified through natural air drying, resulting in a truly horror movie-like image of death.

I should perhaps point out that Brno is a prosperous city. While we were learning more about its history and its earlier generations of inhabitants, all squares of the town centre were filled with political parties in an absolutely vivid election campaign.

- - -
As a bonus during our day in Brno, we also visited the traveling international exhibition Bodies Revealed, where human anatomy is explained through the bodies of real dead people. A more than fitting end to a day which had revolved around the theme of life and death.

 

 

- - -
Svensk version