Wednesday, 27 January 2016

SE: Lär dig tyska bestämda artiklar

der Löffel, die Gabel und das Messer

I sin essä “Det fruktansvärda tyska språket”* (The Awful German Language) skrev Mark Twain om tyskan att “varje substantiv har sitt genus och uppdelningen saknar både vett och metod; så varje ords genus måste läras in enskilt och utantill. Det finns inget annat sätt.”* Jag kan bara instämma. Vill du lära dig korrekt tyska finns det bara en väg: att lära sig den bestämda artikeln der, die eller das samtidigt med varje nytt substantiv.

Låt oss här fokusera på det positiva: det finns ett ganska stort antal ändelser som nästan uteslutande alltid har ett visst genus. För att lära sig vilka dessa är och vilket genus de har kan du ta hjälp av nedanstående nonsensord:

  • Der Iglingorismus 
  • Die Heitungkeiteischafttiontätik 
  • Das Tumchenmamentumlein 

Som du kanske redan förstår påminner de oss om att ändelserna –ig, -ling, -or och –smus antyder att ett ord är maskulint: der Käfig (buren), der Erdling (jordbo), der Äquator (ekvatorn) och der Liberalismus (liberalismen).

Ändelserna –heit, -ung, -keit, -schaft, -tion, -tät och –ik pekar på att ordet är feminint: die Freiheit (friheten), die Bildung (bildningen/bildandet), die Geschwindigkeit (farten), die Eigenschaft (egenskapen), die Kommunikation (kommunikationen), die Universtät (universitetet) och die Ästhetik (estetiken).

Slutligen hör ord med suffixen –tum, -chen, -ma, -ment, -um och –lein till neutrum: das Eigentum (egendom), das Mädchen (flickan), das Thema (temat), das Abonnement (prenumerationen/abonnemanget), das Album (albumet) och das Fräulein (fröken/den unga damen). 

Jag hoppas ha kunnat hjälpa dig ett litet steg på vägen till att lära dig bättre tyska.

Förresten: När jag skulle hitta exempelord började jag med ändelsen –tum och tänkte spontant på Reichtum (rikedom). Rikedomen (der Reichtum) visade sig vara maskulin. Och det var ju det som Mark Twain sade... ;)

- - -
Inspiration: EasyDaF.de

- - -
English version

- - -
*Min översättningar från engelskan

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I love feedback!