Tuesday, 30 September 2014

EN: Shopping Trips from Zurich to Beautiful Konstanz in Germany


When we moved to Switzerland, we predicted that we would make regular shopping trips to Germany. That has not been the case, or at least not until now, when we have lived in Zurich for over a year. Going forward, however, we might make it a family tradition - not primarily for the low grocery prices but because Konstanz (Baden-Württemberg) is such an incredibly beautiful city, less than an hour away by car.

For 1.200 years, this used to be the seat of the Bishopric of Constance (Diocese of Konstanz), which made the town very important. At the same time it is located so close to Switzerland - literally on the border - that the Allies did not dare to bomb it during the World War II. As a result, tourists nowadays enjoy a historic centre full of winding streets and interesting architecture.

At one time, the residents of Konstanz actually wanted to belong Switzerland. The rural countryside south of the city (i.e. the canton Thurgau) had just been incorporated into the Confederacy, but interestingly enough the Swiss Eidgenossen chose to spare a minimal corner of land on the southern side of the Rhine and Lake Constance, since they feared that the city-state of Constance would claim a too dominant position.

In our time, however, the Swiss cannot disguise their love for the town. On Saturdays, parking spaces are dominated by Swiss registered cars and during our first visit here, our eldest son even happened to bump into one of his classmates from Zurich.

But where should you actually go shopping? First and foremost, I would recommend a walk through the pedestrian area, lined by both shops and restaurants on both sides. Should the weather be bad, the shopping mall Lago (down by the train station Hauptbahnhof) is a safe bet for clothing, footwear and sporting goods. For food, on the other hand, we for our part absolutely prefer Edeka, a few blocks closer to the historic nucleus.

- - -
For those, like me, who have Czech ancestry, it is of interest to point out that it was here in Konstanz Czech reformer and nation builder Jan Hus was condemned for heresy by the Catholic Church and subsequently, in 1415, burned alive at the stake.
- - -
Deutsche Version (kommt mit der Zeit) 
Svensk version

Monday, 29 September 2014

SE: Inköpsresor från Zürich till mysiga Konstanz i Tyskland


När vi flyttade till Schweiz förutsåg vi att vi skulle göra regelbundna inköpsresor till Tyskland. Så har det inte blivit, eller åtminstone inte fram fram tills nu, när vi har bott i Zürich i ett drygt år. Hädanefter lär vi dock göra det till en familjetradition – inte i första hand för de låga livsmedelspriserna utan för att Konstanz (Baden-Württemberg) är en så otroligt mysig stad ligger mindre än en timme bort med bil.

Konstanz var under 1.200 år ett biskopssäte vilket gav staden en viktig ställning. Samtidigt låg den så nära Schweiz – bokstavligen på gränsen – att de allierade inte vågade sig på att bomba den under andra världskriget. Som följd finner man här en historisk stadskärna full av vindlande gränder och intressant arkitektur.

En gång i tiden ville också invånarna i Konstanz tillhöra Schweiz. Det rurala landskapet söder om staden (alltså kantonen Thurgau) hade precis införlivats med konfederationen, men de edsvurna (Eidgenossen) valde, intressant nog, att lämna ett minimalt hörn av land på den södra sidan om Rhen och Bodensjön, eftersom de var oroliga för att stadstaten Konstanz skulle inta en alltför dominerande ställning.

I våra dagar har dock schweizarna svårt att dölja sin kärlek för staden. På lördagar domineras parkeringsplatserna av schweiziskregistrerade bilar och under vårt första besök här råkade vår äldste son till och med stöta på en klasskompis från Zürich.

Men vart man ska gå för att handla? Först och främst rekommenderar jag en promenad på stadens gågator, vilka kantas av både affärer och restauranger. Skulle vädret vara dåligt är shoppinggallerian Lago (nere vid järnvägsstationen Hauptbahnhof) ett säkert kort vad gäller kläder, skor och sportartiklar. För livsmedel föredrar i alla fall vi själva entydigt Edeka, något kvarter närmare centrum.

- - -
För dem som, liksom jag själv, har tjeckisk påbrå kan det vara av intresse att påpekas att det var i Konstanz som den tjeckiske reformatorn och nationsbyggaren Jan Hus av den katolska kyrkan dömdes för kätteri och därför år 1415 brändes levande på bål.
- - -
English version 
Deutsche Version (kommt mit der Zeit)

Saturday, 20 September 2014

EN: My First Regatta with the Nordic Rowing Club of Zurich


After a few months as an active rower of the Nordic Rowing Club of Zurich, I have now participated in my first regatta. Okay, it was a club competition and the distance was only 300 meters, but still.

 As for the result, I have no reason to be satisfied. I took position as "stroke" in our four-man-boat - and thus set the rhythm of the oars - and thereby strongly contributed to our boat losing balance, since I was rowing at a too stressed pace. Of the two novice boats, we took the anything but honouring second place.

From a social point of view, I am all the more content. For many people from the Nordic Countries, the Nordic Rowing Club is in Zurich just a party venue, but this year we are a relatively large group of new members who actually practise rowing as well. And who wants to continue to competing in regattas.

Already in my second race of the day - in boats where we mixed novices and experienced rowers - the pieces somehow fell into place. I am a competitive person, so a start signal triggers an adrenaline rush. And that is exactly what you must learn to keep under control in a sport where faster movements are not necessarily better.

 

 

 

- - - 
Deutsche Version (kommt mit der Zeit...) 
Svensk version

SE: Min första klubbregatta med Nordiska Roddföreningen i Zürich


Efter några månader som aktiv roddare i Nordiska Roddföreningen i Zürich har jag så deltagit i min första regatta. Okej, det var en klubbtävling och sträckan vara bara på 300 meter, men ändå.

Resultatmässigt har jag inte någon anledning att vara nöjd. Jag var ”stroke” i vår fyramannabåt – och satte allså rytmen på årtagen – och bidrog därmed starkt till att skapa obalans i båten genom att ro alltför stressat. Av de två nybörjarbåtarna tog vi en icke-hedrande andraplats.

Rent socialt är jag desto mer nöjd. Nordiska Roddföreningen är för många nordbor i Zürich bara en festlokal, men i år är vi ett förhållandevis stort gäng nya medlemmar som faktiskt också ror. Och som vill fortsätta att ställa upp i regattor.

Redan i mitt andra race för dagen – i en båtar där vi blandade nybörjare och mer erfarna roddare – föll bitarna liksom på plats. Jag är tävlingsmänniska så en startsignal utlöser en adrenalinkick. Just den måste man lära sig att hålla under kontroll i en sport där snabbare rörelser inte alls nödvändigtvis är bättre.

 

 

 

- - - 
English version 
Deutsche Version (kommt mit der Zeit...)

Sunday, 14 September 2014

EN: Mainau - the Bernadotte Flower Island on Lake Constance


The flower island of Mainau on Lake Constance is owned by the Lennart Bernadotte Foundation and thus has a direct connection to the Swedish royal family. This is obvious to visitors – the entrance fees are indicated not only in Euro, but also in Swedish kronor and there is a restaurant serving Swedish food.

In fairness, it should be mentioned that prices are also quoted in Swiss francs. True, Mainau lies next to the town of Konstanz (Baden-Württemberg) in Germany, but also very close to the Swiss border and only an hour by car from Zurich.

And yes, Mainau is really scenic with its location on the lake and all well-kept flower beds and sculptures. But I would advise all Swedish tourists who look forward to coming here to lower their expectations; think of Mainau in terms of a beautiful botanical garden, but not as one of the world's seven wonders.

 

 

 

 

 

- - -

The reason for us going to Mainau last week was that Nota Bene - the Nordic Choir of Zurich, where my wife is involved – had a performance in the magnificent baroque church there.

 

- - -
Deutsche Version ...kommt auch eines Tages in der Zukunft ;)
Svensk version